หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 ธ.ค.64 สังกัดสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 ธ.ค.64 สังกัดสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
23 สิงหาคม 2565 13:16:14

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 ธ.ค.64 สังกัดสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob0112644001?fbclid=IwAR0VSv4kSwcvBwhRYpfGNOn1sog2Fougto1juOKRm8k4v9m2d7k92G3skCY

------------------------------------------------------------