หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 ธ.ค.64 สังกัดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 ธ.ค.64 สังกัดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
23 สิงหาคม 2565 13:15:39

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 ธ.ค.64 สังกัดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob0112645001?fbclid=IwAR1h6HcxD5H-KQM-BcMomAWUrvkOoRDWfFQj8ETa4Nz7T9oDkx7TUN1esNE

---------------------------------------------------------

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th