หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา / อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 อัตรา / นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วันที่ 18 พ.ย.-9 ธ.ค.64 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา / อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 อัตรา / นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วันที่ 18 พ.ย.-9 ธ.ค.64 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
12 พฤศจิกายน 2564 08:57:38

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา / อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 อัตรา / นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วันที่ 18 พ.ย.-9 ธ.ค.64 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

--------------------------------------------------------------------------
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล   https://personnel.ssru.ac.th/announcement/view/newsjob1111641001?fbclid=IwAR0drjP3Xbe9SATQCi0VnPxwZzBGV50-cwqEyYVPqkuPZM6ZanBANnnGf_I


http://ssru.ac.th

http://president.ssru.ac.th