หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา สังกัดกองบริการการศึกษา
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา สังกัดกองบริการการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
15 ตุลาคม 2563 10:22:12

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา สังกัดกองบริการการศึกษา.pdf

--------------------------------------------------------------------
www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th