หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
18 กรกฏาคม 2562 12:24:19ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

www.ssru.ac.th

www.president.ssru.ac.th