หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร นักวิชาการพัสดุ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ก.ค. - ๘ ส.ค. ๖๒ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการพัสดุ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ก.ค. - ๘ ส.ค. ๖๒ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
18 กรกฏาคม 2562 12:30:07ที่มา : กองบริหารงานบุคคล