หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๖๒ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๖๒ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
21 ตุลาคม 2562 11:52:49

Download>>> ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๖๒ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี.pdf

---------------------------------------------------------------


ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th