หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
1 พ.ค. 61 - 1 พ.ค. 62

              สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญคณะกรรมการเช้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัญจมราช สำนักงานอธิการบดี