หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนธันวาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนธันวาคม 2560

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
24 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 61

              สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญคณะกรรมการเช้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัญจมราช สำนักงานอธิการบดี