หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
24 พ.ย. 60 - 24 ต.ค. 61

                  สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญคณะกรรมการเช้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัญจมราช สำนักงานอธิการบดี