หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนตุลาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนตุลาคม 2560

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
27 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 61

             สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญคณะกรรมการเช้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัญจมราช สำนักงานอธิการบดี