หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 20 มกราคม 2565 นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้รับเชิญเป็นวิ ...
21 มกราคม 2565 11:18:06
ประธานในพิธีถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
เช้าวันที่ 22  กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้ ...
10 สิงหาคม 2564 13:21:08
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายนิธินันท์ ศิริลดาจินดาเลิศ จากบริษัท บูทรูม จำกัด
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ ...
05 กรกฏาคม 2564 09:30:36
ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ...
24 มิถุนายน 2564 10:41:04
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนบันทึกข้อความและข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์สองภาษา”
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการ ...
16 มีนาคม 2564 09:48:07
ถ่ายภาพการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
08 มีนาคม 2564 10:53:10
อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้หัวเรื่อง Valentine: Rose & Chocolate (ครั้งที่ 4)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมการพ ...
23 กุมภาพันธ์ 2564 09:22:31
ข่าวปัจจุบัน