หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม
ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564 อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรม ...
2021-03-08 14:21:30
ประธานการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยร ...
2021-02-03 14:58:12
ประชุมบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี จัดประชุมบุ ...
2020-12-22 08:52:35
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่ ...
2020-12-14 15:13:40
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ...
2020-11-09 11:09:06
ผู้อำนวยการกองกลางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุ ...
2020-11-06 15:30:38
ข่าวปัจจุบัน