ผลการค้นหา : SSRU

สำนักงานอธิการบดี ตอบรับนโยบาย No Gift policy "งดให้ งดรับ"
สำนักงานอธิการบดี ตอบรับนโยบาย No Gift policy "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโ ...
2023-12-19 14:43:42
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิ ...
2023-11-13 14:33:53
SSRU Open house
เพราะอนาคตคุณอยู่ที่เรา.... SSRU Open house ใกล้เข้ามาแล้ว...น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังตัดสินใจหาท ...
2023-11-13 14:40:03
ประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านประชุมมอบนโยบายบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปร ...
2023-10-18 15:22:46
ประกาศตารางการให้บริการ One Stop Service
!! ประกาศตารางการให้บริการ One Stop Service ในวันหยุดราชการ !!www.ssru.ac.thwww.president.ssru.ac.th ...
2023-07-27 12:50:47
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 ...
2023-07-27 09:30:50