หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > SSRU Open house
SSRU Open house

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
13 พฤศจิกายน 2566 14:40:03

เพราะอนาคตคุณอยู่ที่เรา....

 SSRU Open house ใกล้เข้ามาแล้ว...

น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังตัดสินใจหาที่เรียน ไม่ต้องลังเล

สวนสุนันเราจัดเต็มทั้งสาระ ความรู้ ความสนุก จากคณะ สาขาที่น้อง ๆ สนใจกันแบบ exclusive

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายนนี้ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 

ลงทะเบียนได้แล้วที่  https://forms.gle/qXjyPLJ3xipg77897

สอบถามเพิ่มเติม:

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง 

โทร 02-160-1023

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th