หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > มอบธงอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
มอบธงอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
10 ตุลาคม 2561 12:44:21

              บ่ายวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานการประชุมคณะดำเนินโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยนายนฤพล ศรีสว่าง หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้มอบธงอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูลให้กับมีอาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมิได้แก่ อาคาร 21 24 25 31 32 33 42 54 และอาคาร 57 "โดยเน้นในเรื่องของความสะอาดและการสิ่งแวดล้อมรอบอาคาร ซึ่งให้คิดว่าสถานที่ทำงานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเรา" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีกล่าวในที่สุด

Download>>> มอบธงอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล.pdf