หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2"
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
17 กันยายน 2561 10:13:31

Download>>> ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2.pdf

------------------------------------------------------

          กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ จึงขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ตามลิงคที่แสดงนี้ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-160-1029