หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
17 กันยายน 2561 09:02:24

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 1/2562

          วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับสำนักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธานการประชุม

          ในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้อำนวยการกองแ ละเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ร่วมกันรับทราบแนวทางการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2562 และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ที่จะดำเนินการระดับสำนักงานอธิการบดีและระดับมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป