หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > One Stop Service ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566
One Stop Service ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
02 มิถุนายน 2566 13:51:10
One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี
ปิด ให้บริการในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 

เปิด ให้บริการในวันที่ 6 มิถุนายน 2566