หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > น้อมรำลึก ๑๔๓ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
น้อมรำลึก ๑๔๓ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
02 มิถุนายน 2566 14:00:31


                                  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลกรของมหาวิทยาลัย ณ สุสานหลวง/พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th