หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ร่วมรับฟังการเสวนา Mini Talk Mini Trend เรื่อง “ฎ ชฎา pop cool Ture”
ร่วมรับฟังการเสวนา Mini Talk Mini Trend เรื่อง “ฎ ชฎา pop cool Ture”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-10-04 14:25:06


วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังการเสวนา Mini Talk Mini Trend เรื่อง “ฎ ชฎา pop cool Ture” เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวิทยสถานด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม 

โดยการเสวนามีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น "จากนั้นที่ฉันได้รู้จัก ชฎา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประเด็นเรื่องราว “ในวันนี้ที่ ฎ ชฎาพาไทยไปอินเตอร์ : ถอดบทเรียนวัยรุ่นไทยใส่ชฎา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรให้ข้อมูลความรู้ในประเด็นการเสวนาในครั้งนี้ ณ อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชม mini talk mini trend “ชฎา pop cool Ture” ย้อนหลังได้ที่ เพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หรือที่ https://fb.watch/8nIU-elfG-/
www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th