หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายนิธินันท์ ศิริลดาจินดาเลิศ จากบริษัท บูทรูม จำกัด
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายนิธินันท์ ศิริลดาจินดาเลิศ จากบริษัท บูทรูม จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
05 กรกฏาคม 2564 09:30:36วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายนิธินันท์ ศิริลดาจินดาเลิศ จากบริษัท บูทรูม จำกัด โดยเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท บูทรูม จำกัด เพื่อพัฒนาด้านวิชาการให้มีการเรียนรู้จริงในการพัฒนางานกีฬา สามารถใช้ความรู้ด้านการจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการกีฬา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th