หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-03-08 14:21:30


วันที่ 8 มีนาคม 2564 อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5


ข่าว/แปล: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ภาพ: สโรชา บินอับดุลเลาะ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th