หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ประธานในพิธีถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
ประธานในพิธีถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
10 สิงหาคม 2564 13:21:08


เช้าวันที่ 22  กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งถวายเครื่องไทยธรรม และปัจจัยถวายพระแด่พระสงฆ์ อันเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม และบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วัดราชาธิวาสวิหาร


???? ศศิวิมล  มณีวงษ์  รายงาน

???? สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th