หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > “สุนันทารำลึก” วันพระราชสมภพ ปีที่160 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
“สุนันทารำลึก” วันพระราชสมภพ ปีที่160 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2020-11-11 09:08:43


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 160 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า ศิษย์เก่า คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท : https://u-hit.net/ssru-139/?fbclid=IwAR2cT_Jll9f-gDtWQbYjNaSo89cRqZRYZDczqYGndXfzpf6qAfh8gp49WhAwww.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th