หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2020-10-12 14:51:37


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์  รักษาราชการแทนอธิการบดี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดย นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา
www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th