หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-11-12 09:05:52


วันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2564 ในนาม ประธานเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2564 ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting


ที่มา : กองนโยบายและแผน

http://ssru.ac.th

http://president.ssru.ac.th