หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > พิจารณากลั่นกรองรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564
พิจารณากลั่นกรองรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-11-12 15:11:42


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายชำนิ นิลอรุณ  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรายชากร หนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณัฐวลัญช์ วังนิล ถ่ายภาพ/รายงาน
http://ssru.ac.th
http://president.ssru.ac.th
#SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา