หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนบันทึกข้อความและข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์สองภาษา”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนบันทึกข้อความและข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์สองภาษา”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
16 มีนาคม 2564 09:48:07
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนบันทึกข้อความและข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์สองภาษา” เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของกองกลาง โดยมี อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากร
ภาพ/ข่าว/แปล: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th