หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ผู้อำนวยการกองคลังเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และงบประมาณประจำปี 2565
ผู้อำนวยการกองคลังเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และงบประมาณประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-11-18 09:17:14


ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และ นางสาววริศรา วัดสิงห์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และงบประมาณประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งผู้อำนวยการกอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี


ที่มา :  กองคลัง

http://presiden.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th