หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-11-18 09:45:40


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพ.ย. 2564) มีรศ. ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมประชุมพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ Google Meetที่มา : กองนโยบายและแผน

http://president.ssru.ac.th

http;//ssru.ac.th