หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-11-18 09:56:10วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานอธิการบดี โดยมีนายชำนิ นิลอรุณรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองฯ และบุคคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ณัฐวลัญช์ วังนิล (ถ่ายภาพ/รายงาน)

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th