หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-11-18 15:30:33


วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 13:00 น. ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet
ที่มา : กองนโยบายและแผน

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th