หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้หัวเรื่อง Valentine: Rose & Chocolate (ครั้งที่ 4)
อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้หัวเรื่อง Valentine: Rose & Chocolate (ครั้งที่ 4)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
23 กุมภาพันธ์ 2564 09:22:31


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้หัวเรื่อง Valentine: Rose & Chocolate (ครั้งที่ 4) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยกองพัฒนานักศึกษาข่าว/แปล: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th