หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผนจัดการประชุมทบทวนระบบงานและกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ระดับมหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมทบทวนระบบงานและกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
26 พฤศจิกายน 2564 15:28:07


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ฝ่ายพัฒนาระบบงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการ จัดการประชุมทบทวนระบบงานและกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet

ที่มา : กองนโยบายและแผน

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th