หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษานำ น้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบ ในกิจกรรม คีตะ กะ Dance SSRU CONTEST 2022 (การเต้น COVER DANCE) ทั้งหมด 10 ทีม เข้าพบคณะกรรมการคัดเลือกในรอบ Audition (รอบบ่าย)
กองพัฒนานักศึกษานำ น้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบ ในกิจกรรม คีตะ กะ Dance SSRU CONTEST 2022 (การเต้น COVER DANCE) ทั้งหมด 10 ทีม เข้าพบคณะกรรมการคัดเลือกในรอบ Audition (รอบบ่าย)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
23 สิงหาคม 2565 13:11:05


ช่วงบ่ายวานนี้ (วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565) ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ได้นำ น้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบ ในกิจกรรม คีตะ กะ Dance SSRU CONTEST 2022 (การเต้น COVER DANCE)  ทั้งหมด 10 ทีม เข้าพบคณะกรรมการคัดเลือกในรอบ Audition ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงลักษณะ ไลน์การเต้น การแสดง การออกท่าทาง รวมถึงองค์ประกอบต่างๆในการเต้นให้กับน้องๆ เพื่อนำกลับไปปรับปรุงและฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนเองในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป 
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา

president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th