หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิต คนดีศรีสุนันทา 61
ประชุมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิต คนดีศรีสุนันทา 61

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
17 กันยายน 2561 09:15:52

ประชุมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิต คนดีศรีสุนันทา 61

                10 กันยายน 2561 สำนักงานอธิการบดีประชุมกำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต คนดีศรีสุนันทา 61 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัฒพุฒ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดงาน ซึงที่ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดการในส่วนต่างๆ เช่น ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก เป็นต้นซึ่งกำหนดจัดงาน 28 กันยายน 2561 นี้