หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ รวม ๔ อัตรา
Download >>> ประกาศรับสมัคร อาจารย์ รวม ๔ อัตรา.pdf---------------------------------------- ...
12 กันยายน 2562 09:20:04
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ๒ อัตรา
Download >>>  ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน).p ...
12 กันยายน 2562 09:20:48
การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
Download : ประกาศ การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน.pdf------------------------------ ...
31 กรกฏาคม 2562 10:29:22
เลื่อนการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Download : เลื่อนการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
26 กรกฏาคม 2562 09:40:57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
Download : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบปร ...
26 กรกฏาคม 2562 09:38:27
ประกาศผลการรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Download : ประกาศผลการรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสัง ...
09 กรกฏาคม 2562 10:20:34
ประกาศปัจจุบัน