หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ก.ค. -๙ ส.ค. ๖๒ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ก.ค. -๙ ส.ค. ๖๒ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
18 กรกฏาคม 2562 12:26:56


ที่มา : กองบริหารงานบุคคล