หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > พิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
13 พฤศจิกายน 2563 08:03:25

พิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

-----------------------------------------------


www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th