หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > พิธีถวายพระผ้ากฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
พิธีถวายพระผ้ากฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
28 ตุลาคม 2563 11:37:30

พิธีถวายพระผ้ากฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท

-------------------------------------------------------------

พิธีถวายพระผ้ากฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563


 


www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th