หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

ประธานในพิธีถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
เช้าวันที่ 22  กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้ ...
2021-08-10 13:21:08
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายนิธินันท์ ศิริลดาจินดาเลิศ จากบริษัท บูทรูม จำกัด
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ ...
2021-07-05 09:30:36
ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ...
2021-06-24 10:41:04
อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้หัวเรื่อง Valentine: Rose & Chocolate (ครั้งที่ 4)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมการพ ...
2021-02-23 09:22:31
อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้หัวเรื่อง COVID-19
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมการพั ...
2021-02-08 11:37:31
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ซึ ...
2021-02-03 14:53:13
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ วิสาหกิจชุมชนเวียงโกศัย
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โครงการพัฒนากัญชาและสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสุขภา ...
2020-12-23 15:40:15
ข่าวย้อนหลัง