หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน
วันที่ 4 มิถุนายน 2567   สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่ ...
06 มิถุนายน 2567 14:39:01
โครงการการอบรมการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562  ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้เปิดคำกล่าวรายงานใน ...
25 มกราคม 2562 11:56:04
กองนโยบายและแผนจัดอบรมหน่วยงานจัดทำ Mapping เสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณ
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 กองนโยบายและแผน จัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ ...
10 ตุลาคม 2561 08:29:41
ข่าวย้อนหลัง