ผลการค้นหา : SSRU

ประชุมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิต คนดีศรีสุนันทา 61
ประชุมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิต คนดีศรีสุนันทา 61              &nb ...
2018-09-17 09:15:52
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะกร ...
2018-09-17 09:53:52
กำหนดการลงทะเบียนและรายตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
กำหนดการลงทะเบียนและรายตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561--------- ...
2018-09-17 09:59:35
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร(ระดับต้น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร(ระดับต้น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2018-09-17 10:04:45
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2"
Download>>> ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ...
2018-09-17 10:13:31
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 1/2562&n ...
2018-09-17 09:02:24
มอบธงอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
              บ่ายวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ...
2018-10-10 12:44:21
กองนโยบายและแผนจัดอบรมหน่วยงานจัดทำ Mapping เสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณ
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 กองนโยบายและแผน จัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ ...
2018-10-10 08:29:41