ผลการค้นหา : SSRU

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน 17 ราย
Download>>> แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน 17 ...
2018-09-19 08:28:07
SSRU KM SHARE&LEARN ปี 2561
           10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดว ...
2018-09-19 08:33:43
อธิการบดีลงนาม MoU กับ HCMCOU มหาวิทยาลัยเปิดที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลาง-ใต้ของเวียดนาม
อธิการบดีลงนาม MoU กับ HCMCOU มหาวิทยาลัยเปิดที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลาง-ใต้ของเวียดนาม--------------- ...
2018-09-19 08:54:56
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-09-19 09:00:45
ประชุมการจัดงานครบรอบ 80 ปี (ความร่วมมือกับต่างประเทศ)
การประชุมการจัดงานครบรอบ 80 ปี (ความร่วมมือกับต่างประเทศ)........................................... ...
2018-09-18 15:34:34
ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม"
ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม"      &n ...
2018-09-17 09:09:05
ประชุมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิต คนดีศรีสุนันทา 61
ประชุมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิต คนดีศรีสุนันทา 61              &nb ...
2018-09-17 09:15:52
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะกร ...
2018-09-17 09:53:52
กำหนดการลงทะเบียนและรายตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
กำหนดการลงทะเบียนและรายตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561--------- ...
2018-09-17 09:59:35