ผลการค้นหา : SSRU

ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต---------------------------------------เมื่อวันท ...
2018-09-25 10:17:23
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง---------------------เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สำนักงานอธิการบดจัดปร ...
2018-09-25 10:28:51
สำนักงานอธิการบดีเตรียมผลักดันแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี
สำนักงานอธิการบดีเตรียมผลักดันแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี-------------------------- ...
2018-09-25 10:37:50
ติดตามการบริหารงบประมาณไตรมาสสุดท้าย
ติดตามการบริหารงบประมาณไตรมาสสุดท้าย-------------------------------วันนี้ในเวลา 15.00 น. (วันที่ 24 ...
2018-09-25 10:44:37
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร-------------------------------------- ...
2018-09-21 10:02:22
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสสสร. จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสสสร. จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา----------------------------- ...
2018-09-21 10:43:33
สวนสุนันทาจัดงานฉลอง 80 ปีผ่าน 5 กลุ่มกิจกรรม
สวนสุนันทาจัดงานฉลอง 80 ปีผ่าน 5 กลุ่มกิจกรรม--------------------------------      &n ...
2018-09-21 14:48:57
สมัครประกวดขับร้องบทเพลงเทิดไท้องค์ราชัน ชิงถ้วยรางวัล 80 ปี สวนสุนันทา
สมัครประกวดขับร้องบทเพลงเทิดไท้องค์ราชัน ชิงถ้วยรางวัล 80 ปี สวนสุนันทา----------------------------- ...
2018-09-21 14:58:15
ค้นหาผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา
ค้นหาผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา----------------------------------------&n ...
2018-09-21 15:08:49
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2562----------------- ...
2018-09-21 15:26:20