ผลการค้นหา : SSRU

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-09-19 09:00:45
ประชุมการจัดงานครบรอบ 80 ปี (ความร่วมมือกับต่างประเทศ)
การประชุมการจัดงานครบรอบ 80 ปี (ความร่วมมือกับต่างประเทศ)........................................... ...
2018-09-18 15:34:34
ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม"
ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม"      &n ...
2018-09-17 09:09:05
ประชุมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิต คนดีศรีสุนันทา 61
ประชุมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิต คนดีศรีสุนันทา 61              &nb ...
2018-09-17 09:15:52
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะกร ...
2018-09-17 09:53:52
กำหนดการลงทะเบียนและรายตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
กำหนดการลงทะเบียนและรายตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561--------- ...
2018-09-17 09:59:35
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร(ระดับต้น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร(ระดับต้น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2018-09-17 10:04:45
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2"
Download>>> ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ...
2018-09-17 10:13:31
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 1/2562&n ...
2018-09-17 09:02:24