หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา สังกัดกองบริการการศึกษา
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา สังกัดกองบริการการศึกษา.pdf--- ...
2020-10-15 10:22:12
การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
Download : ประกาศ การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน.pdf------------------------------ ...
2019-07-31 10:29:22
เลื่อนการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Download : เลื่อนการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2019-07-26 09:40:57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
Download : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบปร ...
2019-07-26 09:38:27
ประกาศผลการรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Download : ประกาศผลการรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสัง ...
2019-07-09 10:20:34
นโยบายการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี
Download>>>> ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี.pdf-------------------- ...
2018-09-17 10:20:10
นโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์สำนักงานอธิการบดี
นโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์ สำนักงานอธิการบดี.pdf---------------------------- ...
2018-08-24 14:23:04
ประกาศรับสมีคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2561 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
Download >> ประกาศรับสมีคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่วันที่ 17 ก ...
2018-07-16 10:12:29
ประกาศปัจจุบัน