หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กองบริหารงานบุคคลประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 12/2564
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองบริหารงานบุคคลโดยฝ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร จัดประชุมคณะอนุกรรมกา ...
01 ธันวาคม 2564 13:44:06
กองกลางประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
วันนี้ เวลา 10.00 น. นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภ ...
30 พฤศจิกายน 2564 10:56:55
รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  และบุคล ...
30 พฤศจิกายน 2564 09:49:49
ตัวแทนกองนโยบายและแผนเข้าร่วมการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับสำนักงานอธิการบดี
วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ตัวแทนกองนโยบายและแผนได้เข้าร่วมการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการค ...
26 พฤศจิกายน 2564 13:38:17
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั ...
26 พฤศจิกายน 2564 13:27:24
กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการเชิงรุกเตรียมความพร้อม ด้าน Talent ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการ ...
26 พฤศจิกายน 2564 13:21:47
สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-11.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าสอ ...
26 พฤศจิกายน 2564 13:12:41
ข่าวปัจจุบัน