หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายระยะ 5 ปี
           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานอธิการบดี จ ...
13 มกราคม 2561 11:27:02
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอับดับมหาวิทยาลัย ระดับสำนักงานอธิการบดี
            เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรร ...
09 มกราคม 2561 15:43:35
ประชาสัมพันธ์กำหนดการกีฬาบุคลากร และเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพ.ศ.2560
          สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์กำหน ...
21 ธันวาคม 2560 10:51:47
คู่มือจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf ...
19 ธันวาคม 2560 15:52:47
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า
งานรับเข้าศึกษา  กองบริการการศึกษาhttp://www.reg.ssru.ac.th/ ...
01 ธันวาคม 2560 13:12:48
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากร
              ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื ...
23 พฤศจิกายน 2560 14:25:01
แจ้งวิธีเข้าใช้งานระบบ e-Office จากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน PC / อุปกรณ์มือถือ
         เนื่องจากในขณะนี้จำเป็นต้องทำการตรวจสอบ Traffic จากทุกช่องทางที่เข ...
23 พฤศจิกายน 2560 13:44:17
ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
          ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดี ...
23 พฤศจิกายน 2560 13:32:50
สำนักงานอธิการบดีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ในระดับสำนักงานอธิการบดี
      เช้านี้ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศา ...
18 ตุลาคม 2560 14:44:18
SSRU Apps
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดาวน์โหลด SSRU Apps ลงมือถือได้แล้วที่ :SSRU ...
17 ตุลาคม 2560 14:54:51
ข่าวปัจจุบัน